penergetic-k

Długo zalegające resztki pożniwne? Zaburzony rozwój roślin? Rosnące zużycie nawozów mineralnych i ŚOR?

Penergetic-k inicjuje i wspiera prawidłowe procesy glebowe. Jest częścią technologii nawożenia roślin i strategii produkcji, której celem jest ograniczanie nakładów, a maksymalizacja zysków. Penergeti – k wspiera rozkład resztek pożniwnych, stymuluje rozwój ryzosfery i mikroorganizmów glebowych. Jest preparatem w pełni ekologicznym, nie mającym negatywnego wpływu na środowisko oddziaływania.

Działanie

penergetic-k

Rozwój ryzosfery

Szybki rozkład resztek

Stymulacja mikroorganizmów

Inicjacja humifikacji

Akumulacji wody

Ograniczenie chorób

Aktywator prawidłowych procesów glebowych to przeciwdziałanie chorobom, wsparcie kiełkowania i rozwoju roślin w kluczowych momentach wzrostu. Penergetic-k wspiera symbiozę roślin z mikroorganizmami jak grzyby czy bakterie. Skutkiem jego działania jest efektywna gospodarska nawozami mineralnymi.

Przeznaczenie

penergetic-k
penergetic-k
Agriker Fruit

Penergetic-k może być bez żadnych przeciwwskazań stosowany w uprawach rolniczych, sadowniczych, ogrodniczych. Preparat jest stosowany w blisko 50 krajach na świecie w uprawie setek gatunków roślin.

Dawkowanie i aplikacja

penergetic-p
Penergetic k jest preparatem, który można stosować praktycznie w każdej znanej uprawie.
Łatwa aplikacja w postaci oprysku i niskie koszty stosowania sprawiają, że preparat odnajduje swoje miejsce w każdym gospodarstwie. Możesz stosować Penergetic-k przedsiewnie jak i po wykonanym siewie oraz na resztki pożniwne.

Galeria

Penergetic-k to innowacyjny produkt produkowany w Szwajcarii przeznaczony do wspomagania i przyspieszenia wytwarzania humusu oraz kompostowania. Można go stosować w glebie, oborniku, kompoście jak również do głębokiej ściółki. Stymuluje on znacząco życie gleby i wspiera procesy biologiczne w niej zachodzące.
Penergetic-k ma silnie pozytywne oddziaływanie na ryzosferę, stymulując przyrosty masy korzeniowej oraz intensyfikując symbiozę mikroorganizmów i systemu korzeniowego.

Pytania i odpowiedzi:

Czym jest Penergetic -k?

Penergetic jest innowacyjnym produktem który powstaje dzięki połączeniu wiedzy najlepszych Szwajcarskich specjalistów z zakresu Biologii, Biochemii, Fizyki, Biofizyki, Chemii, i stosowany jest w blisko 50 krajach świata. Penergetic-k zmienia całkowicie pogląd na życie gleby i jej nawożenie.. Jego działanie dowodzi, że to dbałość o glebę, jej żyzność, zachodzące w niej procesy oraz pełne wykorzystanie sił natury, potencjału roślin przynosi szereg pozytywów skutkujących jakościowym i ekonomicznym plonem na wysokim poziomie.

Dlaczego warto stosować Penergetic-k?

Penergetic-k intensyfikuje pozytywne procesy zachodzące w glebie których efektem jest powstawanie humusu. Oddziaływanie Penergeticu na ryzosferę pozwala optymalizować zużycie NPK. Oszczędności płynące z tego tytułu mogą sięgać do 40% kosztów nawożenia mineralnego.

Gdzie można stosować Penergetic-k?

Penergetic-k jest produktem dedykowanym do stosowania doglebowego. Stosujemy go w formie zawiesiny wodnej na resztki pożniwne, doglebowo, zarówno przedsiewnie jak i przed wschodami. Ten rodzaj penergeticu można stosować również w produkcji zwierzęcej, więcej informacji znajdziesz w zakładce Produkcja Zwierzęca. Szklarnie, sady, jagodniki, szkółki roślin ozdobnych to miejsca w których Penergetic-k doskonale wspiera prowadzoną tam uprawą.

Jakie jest dawkowanie produktu?

Penergetic-k dawkujemy w ilości 300-500 gram na hektar upraw w przypadku produktu w formie sypkiej oraz 100-150ml na hektar w przypadku formy płynnej.

Czy Penergetic - k jest szkodliwy dla organizmów żywych?

Żaden z produktów Penergetic nie ma szkodliwego oddziaływania na organizmy żywe czy środowisko wodne. Kontakt z zawiesiną czy też nierozpuszczonym produktem, nie działa toksycznie na organizmy zwierzęce, rośliny, bakterie czy grzyby. Stosowanie Penergeticu-k ma pozytywny wpływ na organizmy glebowe sztucznie wprowadzane do środowiska glebowego jak EM-y, czy bakterie azotowe i fosforowe.

Czy Penergetic -k można mieszać z innymi substancjami?

Penergetic-k nie wchodzi w reakcję ze środkami ochrony roślin, nawozami nalistnymi, czy też innymi substancjami stosowanymi w produkcji roślinnej. W celu poprawy bezpieczeństwa należy stosować Środki Ochrony Roślin zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi na etykiecie produktu. Pamiętaj, że zawsze możesz wykonać próbę mieszania produktów. Zalecamy dostosowanie dawkowania produktu z istniejącym już schematem prac polowych w gospodarstwie, by unikać dodatkowych przejazdów. Produkty Penergetic doskonale współdziałają z innymi preparatami stosowany doglebowo jak kwasy huminowe, fulwowe, preparaty bakteryjne. Redukuje znacząco gnilne procesy beztlenowe, powodując optymalny rozkład resztek pożniwnych.

Czy Penergetic-p i Penergetic - k można stosować razem?

Nie zalecamy stosowania jednocześnie tych dwóch rodzajów produktów ponieważ stymulują one różne, często przeciwstawne procesy. Odstęp pomiędzy aplikacją poszczególnych produktów wynosi około 10 dni.

Czy Penergetic - k będzie miał negatywny wpływ na roślinę w aplikacji nalistnej?

Nie, Penergetic-k nie działa negatywnie na roślinę. Zalecamy jedynie upewnienie się czy pomiędzy aplikacją Penergetic i oraz Penergetic-P upłynęło 10 dni.

Czy Penergetic -k okaże się pomocy w wilgotnych i zagrzybionych obszarach?

Penergetic-k stymuluje związek humus-glina odpowiedzialny za przechowywanie wody i składników odżywczych w glebie, jak również za ich stopniowe uwalnianie w razie potrzeby. Penergetic-k można zatem stosować w wilgotnych obszarach. W przypadku infekcji grzybiczych bardziej odpowiednim środkiem jest Penergetic-p.

Kiedy jest najlepszy czas na aplikację Penergetic - k?

Najlepszym momentem na aplikację produktu jest podawanie go po zbiorach okresie jesienny. Taka aplikacja pozwala na pełne wykorzystanie zaaplikowanej dawki produktu. Nie dyskwalifikuje to jednak aplikacji przedsiewnych lub późniejszych.

Czy Penergetic -k wpływa pozytywnie na strukturę gleby?

Tak, poprawa procesów chemicznych i biologicznych w glebie prowadzi do polepszenia struktury gleby oraz poprawy gospodarki wodnej. Innowacyjne działanie wspiera procesy tworzenia struktury gruzełkowatej.

Masz pytanie?

http://agroconsult.com.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_tablet.svg

22 22 40 801

http://agroconsult.com.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_mail_open_text.svg

Kontakt

agroconsult

Wybierz swój region

Obejrzyj film

Polubmy się

Bądź na bieżąco

To Cię zainteresuje:

Rozkład resztek pożniwnych

Penergetic-k w praktyce

Prawidłowa humifikacja obornika

Penergetic-k w produkcji zwierzęcej

Kondycjonery wody

LignumPlus – skuteczna ochrona roślin

Penergetic – k jest częścią technologii: 

penergetic-p