Znacząca poprawa kondycji gleby i roślin

  • Pobudzenie życia mikrobiologicznego
  • Silna stymulacja systemu korzeniowego
  • Pozwala obniżyć zużycie azotu mineralnego
  • Redukcja azotanów i azotynów w roślinach
  • Lepsza akumulacja wody w glebie
  • Poprawa jakości i ilości plonu
  • Likwidacja podeszwy płużnej w glebie
  • Udostępnianie azotu atmosferycznego roślinom
  • Przyśpieszenie rozkładu resztek pożniwnych
trzmiele do zapylania

Indywidualne Warsztaty

Zaproś nas do Twojego gospodarstwa. Poznaj potencjał Twoich upraw i dowiedz się jak go uwolnić. Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy rolników oraz innowacyjnych technologii opracowanych przez krajowych i światowych specjalistów.

Pomożemy Ci

Zidentyfikujemy zagrożenia potencjału plonotwórczego. Określimy możliwość rozwoju systemu korzeniowego jako jednego z filarów sukcesu produkcji. Przeprowadzimy analizę wody stosowanej do zabiegów ochrony roślin.

Optymalizacja produkcji

Te działania pozwolą nam opracować indywidualny program optymalizacji prowadzonej produkcji. Program ten w połączeniu z Twoim doświadczeniem i wiedzą o posiadanej ziemi pozwoli osiągać nie tylko doskonałe jakościowo plony, ale i świetne efekty ekonomiczne.

Plon pszenicy w związku z różną dawką N w nawożeniu mineralnym, plus Azofix w dawce 1l/ha w fazie BBCH 31

Plon pszenicy w związku z różną dawką N w nawożeniu mineralnym, plus Azofix 1l/ha w dwóch dawkach w fazie BBCH 31 i BBCH 37.

Plon rzepaku przy stałej dawce NPK z różną dawką Azofix.

Plon kukurydzy przy stałej dawce NPK oraz z Azofix.

Azofix jest preparatem biologicznym o szerokim zastosowaniu oraz prostej aplikacji.
Użyźnia glebę, przyśpiesza rozkład resztek pożniwnych, udostępnia roślinom azot atmosferyczny oraz poprawia zdolność wiązania wody.

Poznaj siłę

penergetic-p

http://agroconsult.com.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_slim_left.svg

Azofix jest mikrobiologicznym preparatem do nawożenia roślin, przywracania żyzności gleby oraz poprawiania jej właściwości fizycznych. Azofix zawiera „Azotobacter vinelandii”, czyli szczep bakterii azotowych które odpowiadają za wiązanie azotu atmosferycznego i uwalnianie go do gleby.

Obieg azotu w przyrodzie

Pytania i odpowiedzi:

Jak działa AZOFIX?

Bakterie – wiążące azot „Azotobacter vinelandii” przyswajają azot z powietrza. Część takiego biologicznego azotu jest zużywana przez te bakterie, a część jest uwalniania do gleby, w formie rozpuszczalnej, łatwo dostępnej dla roślin. Zatem, następuje uzupełnienie azotu mineralnego w przypadku jego braku w glebie lub małej dostępności dla roślin.

Czy AZOFIX to tylko bakterie?

Nie, preparat AZOFIX to również witaminy, kwasy huminowe, auksyny, czy naturalne antybiotyki. Azofix to synergiczne działanie najwyższej klasy składników skierowanych na osiągnięcie najwyższej jakości plonów.

Jakie jest dawkowanie produktu?

Azofix dawkujemy w ilości 1-2 litrów na hektar w sezonie uprawy. Zwiększenie ilości wody w mieszaninie roboczej sprzyja skuteczności aplikacji preparatu.

Czy AZOFIX powinien być mieszany z glebą??

Jeśli aplikujemy AZOFIX przedsiewnie, lub na rozkład resztek pożniwnych należy przemieszać go z glebą. Istnieje również możliwość aplikacji wiosennej produktu w uprawach ozimin, tutaj oczywiście aplikujemy ciecz na rośliny oraz nieosłoniętą glebę.

Kiedy należy dokonywać aplikacji produktu?

Produkt można aplikować na resztki pożniwne, przedsiewnie, lub w uprawach do momentu zakrycia międzyrzędzi, zwierania łanu. Ideą stosowania produktu jest jego dostanie się do gleby. Idealną aurą do aplikacji produktu to dni bezsłoneczne, a nawet deszczowe.

Czy AZOFIX można stosować w mieszaninach z innymi substancjami?

Tak, Azofix jest produktem który można stosować w mieszaninach z innymi ŚOR. Zalecamy jednak jak najszybszą aplikację i nie przetrzymywanie produktu w opryskiwaczu. Idealnym dodatkiem do AZOFIX-u są produkty Penergetic które wspierają rozwój mikroorganizmów w glebie.

Czy AZOFIX nadaje się do zaprawiania nasion?

Tak, preparat bakteryjny Azofix może być stosowany do zaprawiania nasion jako nawóz startowy dla roślin. Może być mieszany wraz innymi zaprawami nasiennymi. Azofix dostarczy roślinie łatwo przyswajalnego azotu oraz innych niezbędnych składników do prawidłowego rozwoju.

Jeśli AZOFIX dostarcza glebie i roślinom azot, czy zatem można obniżyć zużycie nawozów mineralnych?

Tak, preparat AZOFIX pozwala na optymalizowanie zużycia ilości N w produkcji roślinnej. Wymagana jest jednak stosowna wiedza o zawartościach tego składnika w glebie. Wieloletnie doświadczenia pokazują iż odpowiednie gospodarowanie dawkami azotu pozwala osiągać nie tylko wyższy plon, ale podnosić jego jakość i przynosić zyski ekonomiczne.

Dołącz do świata rzeczywistych efektów MaxProfit

Uwolnij potencjał Twoich upraw!

http://agroconsult.com.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_tablet.svg
Zadzwoń

22 22 40 801

http://agroconsult.com.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_mail_open_text.svg
Napisz

http://agroconsult.com.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_cart_content.svg
Odwiedź sklep

Polubmy się!

Obejrzyj film

Polubmy się

Bądź na bieżąco